Brunn för skurmaskin

  • Enkel installation på golvet eller för ingjutning i golv
  • För tömning av smutsvatten
  • Insamling av sand från städmaskin
  • Stort sandfilter i botten som är lätt att lyfta upp och tömma.
  • Gallret på toppen tar enkelt upp större skräp som kan sätta igen avloppssystemet.
Kategori: