Avdunstningsränna

Artikel: MR Avdunstningsränna

Avdunstningsrännan används i områden där avlopp saknas eller där
utrymmets vatten inte får ledas in i det befintliga avloppsnätet.
Avdunstningsränna installeras ofta i garage.

  • Standardlängd 2000mm
  • Halksäkert galler i sektioner
  • Plan botten utan fall
  • Bredd 150mm
  • Belastningsklass: L15 – L125

Placering:
1. Bästa valet: Under bil i bilens riktning,
där golvet är utformat med kuvertfall mot ränna

2. Framför port av insida av garage (spärrbrunn),
denna typen av placering kräver högre belastningsklass
på galler samt att golvet ska ha lutning mot ränna hela vägen.

Finns i olika storlekar och varianter

Dokument:
Monteringsanvisningar
Produktblad – MR Avdunstningsränna

Kategori: